SERVER

Server1

CPU 24 core, 16G ram, 2 ổ 1Tb raid 1, băng thông 200Mbps

E5-2689

Server Dell R620 
Ram 32GB 
Miễn Phí Cài Đặt 
Miễn Phí DirectAdmin 

  •  2 x E5-2689 (16 core / 32 thread)  CPU
  • 250 x2 GB Raid 1  SSD
  • 7 ngày liên tiếp Backup