VPS Hosting

VPS#1

Linux
Miễn phí Directadmin

 • CPU 1 core
 • SSD Raid 10 24 GB
 • RAM 1 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Backup Hàng tuần
VPS#2

Miễn phí Directadmin

 • CPU 1 core
 • SSD 34 GB
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
VPS#3

Miễn phí Directadmin

 • CPU 2 core
 • SSD 44 GB
 • RAM 3 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • 6 tháng Thanh Toán tối thiểu
VPS#4
 • CPU 2 core
 • SSD 50 GB
 • RAM 4 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
VPS#5

Miễn phí Directadmin

 • CPU 4 core
 • SSD 98 GB
 • RAM 8 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
VPS#6

Miễn phí Directadmin

 • CPU 8 core
 • SSD 205 GB
 • RAM 16 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần