VPS Hosting

VPS#1
 • CPU 1 core
 • SSD 18 GB
 • RAM 1 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
VPS#2
 • CPU 1 core
 • SSD 30 GB
 • RAM 2 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
VPS#3
 • CPU 2 core
 • SSD 45 GB
 • RAM 3 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
VPS#4
 • CPU 4 core
 • SSD 75 GB
 • RAM 4 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
VPS#5
 • CPU 4 core
 • SSD 150 GB
 • RAM 8 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
VPS#6
 • CPU 8 core
 • SSD 300 GB
 • RAM 16 GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa KVM
 • Hệ điều hành Linux / Windows
 • Backup Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin

Powered by WHMCompleteSolution